Zarząd

Maciej Antkiewicz Tomasz Mazur Tomasz Tobias

 
Prezes zarządu Członek zarządu Członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Bednarek Dorota Chmielewska
 
Przewodnicząca komisji Członkini komisji